top of page
Fjernvarme

Efter indkommende forslag blev det besluttet at bestyrelse skal arbejde på undersøge muligheden for fremskyndelse af fjernvarme i vores område.

Bestyrelsen sender en mail til kommunen og en mail til Gladsaxe fjernvarme og hører hvordan grundejerforeningen kan fremme processen for fjernvarme arbejdet i vores område.

Samtidigt spørges der på hjemmesiden til medlemmernes ønske om netop fremskyndelsen.

Svar fra
Virksomheder og Affald, By- og Miljøforvaltningen MILJO@gladsaxe.dk

 

Det er et politisk ønske at sætte fart på fjernvarmeudbygningen i de kommende år – og den nuværende tidsplan er ambitiøs. Umiddelbart kan planen ikke fremskyndes yderligere blandt andet fordi der er faktorer, som er ude af kommunens kontrol, som for eksempel tilgængelige entreprenører, materialer og maskiner. Grundejere kan, som udgangspunkt, ikke selv gøre noget for at fremskynde processen. Det er Kommunen, der samarbejder med fjernvarmeselskaberne om at sikre en hurtig udbygning, hvor målet er at forsyne mere end 90 % af varmebehovet i Kommunen i 2030.

bottom of page