top of page
Velkommen til
Gladsaxe-Buddinge grundejerforening.

Kig først under Bykort for at se om du bor i vores område :-)

Vores primære opgave er at varetage medlemmernes interesser overfor ydre påvirkninger såsom Gladsaxe kommune, nye byggerier, motorvejsudvidelser eller problemer som deles af en gruppe af medlemmer.

Vi hjælper også i forhold til høringssvar til kommunen i sager, der kan begrænse boligejerne eller pålægge dem flere opgaver eller udgifter.
Foreningen kan for enkeltmedlemmer formidle kontakt til relevante myndigheder i grundejerspørgsmål, og vi er her for dig og vil altid gerne hjælpe, hvis du har brug for det -
i det omfang vi kan.
 

I de seneste år har store økonomiske pålæg og dermed de ekstra byrder, som boligejeren kun kan opleve som dobbeltbeskatning, været centreret om følgende:

Privatisering af vej, så boligejerne fremover har ansvar for vedligeholdelse af villavejen.

Krav om klimaforanstaltninger som f.eks. todelt regnvandssystem.

Privatisering af kommunale legepladser, hvor grundejerforeningen kan blive ejeren af vedligeholdelsesregningen samt få ansvaret for, at legepladsen er forsvarlig.

Ansvar for vejbelysning.

Pligt til omlægning af normal vej til stillevej.

Krav om at særlige nyudstykninger skal have græs på taget eller laves som lavenergihuse.

Kravene vil altid skulle vedtages gennem en lokalplan, og inden den bliver vedtaget, kan du som boligejer alene eller via grundejerforeningen udarbejde høringssvar til kommunen, der kan argumentere for, at de kommende krav er en dårlig idé eller bør tilpasses.
Skriv til os på formand@g-b-g.dk. Vi kontakter dig hurtigst muligt.
 

Og så kan du tilmed også låne foreningens værktøj - alt sammen for kun 100 kr om året. Gør som din nabo – meld dig ind.

bottom of page