img img img img img img img img img


***** Medlemsskab, hvad sker der? *****

Sikke noget rod.
PBS har slettet vores database og derfor har vi ikke kunne udsende automatiske opkrævninger for 2021.
Efter dialog har vi fået oplyst at disse data ikke kan genskabes og derfor kommer vi til at starte forfra med at sende PBS indbetalinger ud til samtlige medlemmer.
Vi beklager, og er selv kede af det merarbejde vi har fået ud af dette.

Vi sender snart en Ny INFO folder ud og derved ligger en forklaring og en opkrævning for 2022

MVH Bestyrelsen

***** Generalforsamling 2022 *****

Hej medlemmer. Så er dato for generalforsamling fundet. Vi har besluttet at holde den
22. Feb 2022 som er ca den normale tid på året. Det ser heldigvis ud som der er ved at være styr på det Covid19 noget.
Mere om generalforsamlingen senere.

MVH Bestyrelsen

Velkommen til Gladsaxe Buddinge Grundejer-forenings hjemmeside.

Vores primære opgave er at varetage medlemmernes interesser overfor ydre påvirkninger såsom Gladsaxe kommune, nye byggerier, motorvejsudvidelser eller problemer som deles af en gruppe af medlemmer.

Vi hjælper også i forhold til høringssvar til kommunen i sager, der kan begrænse boligejerne eller pålægge dem flere opgaver eller udgifter.
Foreningen kan for enkeltmedlemmer formidle kontakt til relevante myndigheder i grundejerspørgsmål, og vi er her for dig og vil altid gerne hjælpe, hvis du har brug for det -
i det omfang vi kan.

I de seneste år har store økonomiske pålæg og dermed de ekstra byrder, som boligejeren kun kan opleve som dobbeltbeskatning, været centreret om følgende:

Privatisering af vej, så boligejerne fremover har ansvar for vedligeholdelse af villavejen.

Krav om klimaforanstaltninger som f.eks. todelt regnvandssystem.

Privatisering af kommunale legepladser, hvor grundejerforeningen kan blive ejeren af vedligeholdelsesregningen samt få ansvaret for, at legepladsen er forsvarlig.

Ansvar for vejbelysning.

Pligt til omlægning af normal vej til stillevej.

Krav om at særlige nyudstykninger skal have græs på taget eller laves som lavenergihuse.

Kravene vil altid skulle vedtages gennem en lokalplan, og inden den bliver vedtaget, kan du som boligejer alene eller via grundejerforeningen udarbejde høringssvar til kommunen, der kan argumentere for, at de kommende krav er en dårlig idé eller bør tilpasses.
Skriv til os på formand@g-b-g.dk. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Og så kan du tilmed også låne foreningens værktøj - alt sammen for kun 100 kr om året. Gør som din nabo – meld dig ind.
Værktøjsudlån:

Alle medlemmer af Gladsaxe-Buddinge Grundejerforening kan gratis låne følgende værktøj. Lånetiden er normalt 2 dage, medmindre andet er aftalt. Af pladshensyn er det forskellige værktøj placeret rundt omkring hos de af foreningens medlemmer, som har stillet sig til rådighed som værktøjsudlåner.

Se her hvor du skal henvende dig: Oversigt over værktøj til udlån

Udlånsordningen er baseret på frivillige medlemmer, som velvilligt stiller deres garage/kælder til rådighed for foreningens værktøj og som har påtaget sig at se efter det pågældende stykke værktøj, så det altid er i orden når du skal låne det.

De er mennesker, som også har et normalt privatliv, så respekter at de har andet at lave end lige at låne værktøj ud til dig - lad f.eks være med at ringe kl. 7 søndag morgen for at høre om dette eller hint er ledigt.


SARS-CoV-2