Til rensning af sandfang etc.
Kan også udmærket anvendes sammen med pæleboret til opsamling af f.eks. Større sten i pælehulet.